News

New children's master-classes in pizzeria "Na Girtsi"

New Year's Night 2018 "Na Girtsi"

Kruzhak is 1 year old

Next region - Friuli Venezia Giulia

-25% for "take away" beer "Kruzhak"

Next region - Calabria

"Na Girtsi" second birthday!

Craft beer "Kruzhak"

Next region - Emilia - Romagna

Pizza-rolls at "Prima Pizza"